Hi,欢迎来到数字媒体技术/万门技术视频学院!
本省市自动推荐
类别:
区域:
价格:
日期:
开始日期 结束日期
价格排序:
信息总数:25648 ,置顶信息可使成交率提高5倍!
 • 材料名称及规格
 • 品牌
 • 单位
 • 除税市场价
 • 税率%
 • 供应商
 • 发布时间
 • 对外承包防水一条龙服务有的联系我

  对外承包防水一条龙服务
  对外承包防水一条龙服务
  0.00元
  对外承包防水一条龙服务
  对外承包防水一条龙服务
  2019-07-27

  品种 : H型钢 | 规格(mm) : 400×200×9×14 | 牌号 : Q235 | 腰厚(mm) : 9 | 宽度(mm) : 200 | 边厚(mm) :

  莱钢
  t
  4030.00元
  16%
  广州大汉钢铁贸易有限公司
  2019-03-03

  品种 : H型钢 | 规格(mm) : 300×300×11×19 | 牌号 : Q235 | 腰厚(mm) : 11 | 宽度(mm) : 300 | 边厚(mm)

  马钢
  t
  4360.00元
  16%
  广州大汉钢铁贸易有限公司
  2019-03-03

  品种 : H型钢 | 规格(mm) : 200×100×5.5×8 | 牌号 : Q235 | 腰厚(mm) : 5.5 | 宽度(mm) : 100 | 边厚(mm

  莱钢
  t
  4070.00元
  16%
  广州大汉钢铁贸易有限公司
  2019-03-03

  品种 : H型钢 | 规格(mm) : 100×100×6×8 | 牌号 : Q235 | 腰厚(mm) : 6 | 宽度(mm) : 100 | 边厚(mm) :

  莱钢
  t
  4370.00元
  16%
  广州大汉钢铁贸易有限公司
  2019-03-03

  品种 : H型钢 | 规格(mm) : 125×125×6.5×9 | 牌号 : Q235 | 腰厚(mm) : 6.5 | 宽度(mm) : 125 | 边厚(mm

  莱钢
  t
  4150.00元
  16%
  广州大汉钢铁贸易有限公司
  2019-03-03

  品种 : H型钢 | 规格(mm) : 250×125×6×9 | 牌号 : Q235 | 腰厚(mm) : 6 | 宽度(mm) : 125 | 边厚(mm) :

  莱钢
  t
  4010.00元
  16%
  广州大汉钢铁贸易有限公司
  2019-03-03

  品种 : H型钢 | 规格(mm) : 500×200×8×13 | 牌号 : Q235 | 腰厚(mm) : 8 | 宽度(mm) : 200 | 边厚(mm) :

  莱钢
  t
  4040.00元
  16%
  广州大汉钢铁贸易有限公司
  2019-03-03

  品种 : H型钢 | 规格(mm) : 700×300×13×14 | 牌号 : Q235 | 腰厚(mm) : 13 | 宽度(mm) : 300 | 边厚(mm)

  莱钢
  t
  4360.00元
  16%
  广州大汉钢铁贸易有限公司
  2019-03-03

  品种 : H型钢 | 规格(mm) : 300×150×6.5×9 | 牌号 : Q235 | 腰厚(mm) : 6.5 | 宽度(mm) : 150 | 边厚(mm

  莱钢
  t
  4000.00元
  16%
  广州大汉钢铁贸易有限公司
  2019-03-03

  品种 : H型钢 | 规格(mm) : 250×250×9×14 | 牌号 : Q235 | 腰厚(mm) : 9 | 宽度(mm) : 250 | 边厚(mm) :

  莱钢
  t
  4040.00元
  16%
  广州大汉钢铁贸易有限公司
  2019-03-03

  品种 : H型钢 | 规格(mm) : 300×175×7×11 | 牌号 : Q235 | 腰厚(mm) : 7 | 宽度(mm) : 175 | 边厚(mm) :

  莱钢
  t
  4030.00元
  16%
  广州大汉钢铁贸易有限公司
  2019-03-03

  品种 : H型钢 | 规格(mm) : 588×300×14×23 | 牌号 : Q235 | 腰厚(mm) : 14 | 宽度(mm) : 300 | 边厚(mm)

  莱钢
  t
  4120.00元
  16%
  广州大汉钢铁贸易有限公司
  2019-03-03

  品种 : H型钢 | 规格(mm) : 800×300×14×26 | 牌号 : Q235 | 腰厚(mm) : 14 | 宽度(mm) : 300 | 边厚(mm)

  莱钢
  t
  4390.00元
  16%
  广州大汉钢铁贸易有限公司
  2019-03-03

  品种 : H型钢 | 规格(mm) : 200×200×8×12 | 牌号 : Q235 | 腰厚(mm) : 8 | 宽度(mm) : 200 | 边厚(mm) :

  莱钢
  t
  4020.00元
  16%
  广州大汉钢铁贸易有限公司
  2019-03-03

  品种 : LOW-E钢化中空玻璃 | 厚度(mm) : 6+9A+6 | 规格型号 : 6mmLOW-E+9A+6mm白玻

  飞虎
  m2
  238.71元
  16%
  广州飞虎钢化玻璃有限公司
  2019-03-03

  品种 : LOW-E钢化中空玻璃 | 厚度(mm) : 5+9A+5 | 规格型号 : 5mmLOW-E+9A+5mm灰玻

  飞虎
  m2
  225.85元
  16%
  广州飞虎钢化玻璃有限公司
  2019-03-03

  品种 : LOW-E钢化中空玻璃 | 厚度(mm) : 5+6A+5 | 规格型号 : 5mmLOW-E+6A+5mm白玻

  飞虎
  m2
  211.16元
  16%
  广州飞虎钢化玻璃有限公司
  2019-03-03

  品种 : LOW-E钢化中空玻璃 | 厚度(mm) : 6+12A+6 | 规格型号 : 6mmLOW-E+12A(氩气)+6mm白玻

  飞虎
  m2
  316.75元
  16%
  广州飞虎钢化玻璃有限公司
  2019-03-03

  品种 : LOW-E钢化中空玻璃 | 厚度(mm) : 8+12A+8 | 规格型号 : 弯8mmLOW-E+12A+8mm白玻

  飞虎
  m2
  642.67元
  16%
  广州飞虎钢化玻璃有限公司
  2019-03-03

  品种 : LOW-E钢化中空玻璃 | 厚度(mm) : 6+12A+6 | 规格型号 : 弯6mmLOW-E+12A+6mm白玻

  飞虎
  m2
  504.96元
  16%
  广州飞虎钢化玻璃有限公司
  2019-03-03

  品种 : LOW-E钢化中空玻璃 | 厚度(mm) : 10+12A+10 | 规格型号 : 10mmLOW-E+12A+10mm白玻

  飞虎
  m2
  339.70元
  16%
  广州飞虎钢化玻璃有限公司
  2019-03-03

  品种 : LOW-E钢化中空玻璃 | 厚度(mm) : 8+12A+8 | 规格型号 : 8mmLOW-E+12A+8mm白玻

  飞虎
  m2
  296.09元
  16%
  广州飞虎钢化玻璃有限公司
  2019-03-03

  品种 : LOW-E钢化中空玻璃 | 厚度(mm) : 6+12A+6 | 规格型号 : 6mmLOW-E+12A+6mm白玻

  飞虎
  m2
  261.66元
  16%
  广州飞虎钢化玻璃有限公司
  2019-03-03

  品种 : 白玻中空玻璃 | 厚度(mm) : 6+12A+6

  台玻
  m2
  131.90元
  16%
  台玻长江玻璃有限公司广州办事处
  2019-03-03

  品种 : LOW-E钢化中空玻璃 | 厚度(mm) : 6LOW-E+12A+6

  台玻
  m2
  159.48元
  16%
  台玻长江玻璃有限公司广州办事处
  2019-03-03

  品种 : LOW-E钢化中空玻璃 | 厚度(mm) : 5LOW-E+6A+5

  台玻
  m2
  137.93元
  16%
  台玻长江玻璃有限公司广州办事处
  2019-03-03

  品种 : LOW-E钢化中空玻璃 | 厚度(mm) : 6LOW-E+9A+6

  台玻
  m2
  150.86元
  16%
  台玻长江玻璃有限公司广州办事处
  2019-03-03

  品种 : 白玻中空玻璃 | 厚度(mm) : 5+9A+5

  台玻
  m2
  116.38元
  16%
  台玻长江玻璃有限公司广州办事处
  2019-03-03

  品种 : 白玻中空玻璃 | 厚度(mm) : 6+9A+6

  台玻
  m2
  125.00元
  16%
  台玻长江玻璃有限公司广州办事处
  2019-03-03

  品种 : LOW-E钢化中空玻璃 | 厚度(mm) : 5LOW-E+9A+5

  台玻
  m2
  142.24元
  16%
  台玻长江玻璃有限公司广州办事处
  2019-03-03

  品种 : LOW-E钢化中空玻璃 | 厚度(mm) : 10+1.52PVB+10

  台玻
  m2
  310.34元
  16%
  台玻长江玻璃有限公司广州办事处
  2019-03-03

  品种 : 白玻中空玻璃 | 厚度(mm) : 8+1.52PVB+8

  台玻
  m2
  224.14元
  16%
  台玻长江玻璃有限公司广州办事处
  2019-03-03

  品种 : 白玻中空玻璃 | 厚度(mm) : 6+1.14PVB+6

  台玻
  m2
  185.34元
  16%
  台玻长江玻璃有限公司广州办事处
  2019-03-03

  品种 : 白玻中空玻璃 | 厚度(mm) : 5+0.76PVB+5

  台玻
  m2
  142.24元
  16%
  台玻长江玻璃有限公司广州办事处
  2019-03-03

  品种 : 白玻中空玻璃 | 厚度(mm) : 12LOW-E+12A+12

  台玻
  m2
  297.41元
  16%
  台玻长江玻璃有限公司广州办事处
  2019-03-03

  品种 : LOW-E钢化中空玻璃 | 厚度(mm) : 10LOW-E+12A+10

  台玻
  m2
  254.31元
  16%
  台玻长江玻璃有限公司广州办事处
  2019-03-03

  品种 : LOW-E钢化中空玻璃 | 厚度(mm) : 8LOW-E+12A+8

  台玻
  m2
  219.83元
  16%
  台玻长江玻璃有限公司广州办事处
  2019-03-03

  品种 : LOW-E钢化中空玻璃 | 厚度(mm) : 12+1.52PVB+12

  台玻
  m2
  413.79元
  16%
  台玻长江玻璃有限公司广州办事处
  2019-03-03

  规格(mm) : 150×150 | 类别代码 : 三类色3-TF

  卓远陶瓷
  4.06元
  16%
  广州市启荣建筑材料有限公司
  2019-03-03

  规格(mm) : 800×800 | 类别代码 : 二类色2-TF

  卓远陶瓷
  71.33元
  16%
  广州市启荣建筑材料有限公司
  2019-03-03

  规格(mm) : 600×600 | 类别代码 : 二类色2-TF

  卓远陶瓷
  32.42元
  16%
  广州市启荣建筑材料有限公司
  2019-03-03

  规格(mm) : 150×150 | 类别代码 : 二类色2-TF

  卓远陶瓷
  3.24元
  16%
  广州市启荣建筑材料有限公司
  2019-03-03

  规格(mm) : 800×800 | 类别代码 : 一类色1-TF

  卓远陶瓷
  63.40元
  16%
  广州市启荣建筑材料有限公司
  2019-03-03

  规格(mm) : 600×600 | 类别代码 : 一类色1-TF

  卓远陶瓷
  28.82元
  16%
  广州市启荣建筑材料有限公司
  2019-03-03

  规格(mm) : 600×600 | 类别代码 : 三类色3-TF

  卓远陶瓷
  57.64元
  16%
  广州市启荣建筑材料有限公司
  2019-03-03

  规格(mm) : 800×800 | 类别代码 : 三类色3-TF

  卓远陶瓷
  126.81元
  16%
  广州市启荣建筑材料有限公司
  2019-03-03

  规格(mm) : 150×150 | 类别代码 : 一类色1-TF

  卓远陶瓷
  2.70元
  16%
  广州市启荣建筑材料有限公司
  2019-03-03

  型号 : 600EYF05002 | 说明 : 东鹏金韵石仿古砖 | 规格mm : 600×600

  东鹏
  33.62元
  16%
  广州京巴电子商务有限公司
  2019-03-03

  型号 : 600EYF05003 | 说明 : 东鹏砂龙石仿古砖 | 规格mm : 600×600

  东鹏
  33.62元
  16%
  广州京巴电子商务有限公司
  2019-03-03

  型号 : 630EYFO1005 | 说明 : 东鹏丝韵仿古砖 | 规格mm : 900×150

  东鹏
  17.16元
  16%
  广州京巴电子商务有限公司
  2019-03-03

  型号 : 630ELN52005 | 说明 : 东鹏墨冰釉面瓷片砖 | 规格mm : 600×300

  东鹏
  19.74元
  16%
  广州京巴电子商务有限公司
  2019-03-03

  型号 : 600EYFO5001 | 说明 : 东鹏雅码石仿古砖 | 规格mm : 600×600

  东鹏
  38.79元
  16%
  广州京巴电子商务有限公司
  2019-03-03

  品种 : 钢化中空玻璃 | 厚度(mm) : 6+12A+6 | 规格型号 : 6+12A+6mm

  莱邦
  m2
  133.59元
  16%
  广州莱邦玻璃有限公司
  2019-03-03

  品种 : LOW-E钢化中空玻璃 | 厚度(mm) : 5+6A+5 | 规格型号 : 5mm+6A+5mm Low-E

  莱邦
  m2
  151.52元
  16%
  广州莱邦玻璃有限公司
  2019-03-03

  品种 : 钢化中空玻璃 | 厚度(mm) : 8+12A+6 | 规格型号 : 8+12A+6mm

  莱邦
  m2
  144.34元
  16%
  广州莱邦玻璃有限公司
  2019-03-03

  品种 : 普通中空玻璃 | 厚度(mm) : 8+12A+8 | 规格型号 : 8mm钢化白玻+12A+8mm钢化白玻

  飞虎
  m2
  176.74元
  16%
  广州飞虎钢化玻璃有限公司
  2019-03-03

  品种 : 普通中空玻璃 | 厚度(mm) : 6+12A+6 | 规格型号 : 6mm钢化白玻+12A+6mm钢化白玻

  飞虎
  m2
  151.49元
  16%
  广州飞虎钢化玻璃有限公司
  2019-03-03

  品种 : 普通中空玻璃 | 厚度(mm) : 6+9A+6 | 规格型号 : 6mm钢化白玻+9A+6mm钢化白玻

  飞虎
  m2
  130.83元
  16%
  广州飞虎钢化玻璃有限公司
  2019-03-03

  品种 : 普通中空玻璃 | 厚度(mm) : 5+6A+5 | 规格型号 : 5mm钢化白玻+6A+5mm钢化白玻

  飞虎
  m2
  112.47元
  16%
  广州飞虎钢化玻璃有限公司
  2019-03-03

  品种 : 镀膜中空玻璃 | 厚度(mm) : 10+12A+10 | 规格型号 : 10mm钢化镀膜+12A+10mm钢化白玻

  飞虎
  m2
  280.02元
  16%
  广州飞虎钢化玻璃有限公司
  2019-03-03

  品种 : 彩釉钢化中空玻璃 | 厚度(mm) : 8+12A+8 | 规格型号 : 8mm钢化彩釉+12A+8mm钢化白玻

  飞虎
  m2
  273.14元
  16%
  广州飞虎钢化玻璃有限公司
  2019-03-03

  品种 : 彩釉钢化中空玻璃 | 厚度(mm) : 6+9A+6 | 规格型号 : 6mm钢化彩釉+9A+6mm钢化白玻

  飞虎
  m2
  229.53元
  16%
  广州飞虎钢化玻璃有限公司
  2019-03-03

  品种 : 镀膜中空玻璃 | 厚度(mm) : 8+12A+8 | 规格型号 : 8mm钢化镀膜+12A+8mm钢化白玻

  飞虎
  m2
  241.00元
  16%
  广州飞虎钢化玻璃有限公司
  2019-03-03

  品种 : 镀膜中空玻璃 | 厚度(mm) : 6+9A+6 | 规格型号 : 6mm钢化镀膜+9A+6mm钢化白玻

  飞虎
  m2
  165.26元
  16%
  广州飞虎钢化玻璃有限公司
  2019-03-03

  品种 : 镀膜中空玻璃 | 厚度(mm) : 6+9A+6 | 规格型号 : 6mm钢化镀膜+9A(氩气)+6mm钢化白玻

  飞虎
  m2
  179.03元
  16%
  广州飞虎钢化玻璃有限公司
  2019-03-03

  品种 : 钢化中空玻璃 | 厚度(mm) : 12+12A+12 | 规格型号 : 12+12A+12

  佳成
  176.72元
  16%
  上海佳成幕墙玻璃有限公司
  2019-03-03

  品种 : 钢化中空玻璃 | 厚度(mm) : 12+9A+12 | 规格型号 : 12+9A+12

  佳成
  172.41元
  16%
  上海佳成幕墙玻璃有限公司
  2019-03-03

  品种 : 钢化中空玻璃 | 厚度(mm) : 12+6A+12 | 规格型号 : 12+6A+12

  佳成
  168.10元
  16%
  上海佳成幕墙玻璃有限公司
  2019-03-03

  品种 : 钢化中空玻璃 | 厚度(mm) : 10+12A+10 | 规格型号 : 10+12A+10

  佳成
  159.48元
  16%
  上海佳成幕墙玻璃有限公司
  2019-03-03

  品种 : 钢化中空玻璃 | 厚度(mm) : 10+9A+10 | 规格型号 : 10+9A+10

  佳成
  155.17元
  16%
  上海佳成幕墙玻璃有限公司
  2019-03-03

  品种 : 钢化中空玻璃 | 厚度(mm) : 10+6A+10 | 规格型号 : 10+6A+10

  佳成
  150.86元
  16%
  上海佳成幕墙玻璃有限公司
  2019-03-03

  品种 : 钢化中空玻璃 | 厚度(mm) : 5+12A+5 | 规格型号 : 5+12A+5

  佳成
  94.83元
  16%
  上海佳成幕墙玻璃有限公司
  2019-03-03

  品种 : 钢化中空玻璃 | 厚度(mm) : 8+6A+8 | 规格型号 : 8+6A+8

  佳成
  133.62元
  16%
  上海佳成幕墙玻璃有限公司
  2019-03-03

  品种 : 钢化中空玻璃 | 厚度(mm) : 5+12A+5 | 规格型号 : 5+12A+5

  佳成
  90.52元
  16%
  上海佳成幕墙玻璃有限公司
  2019-03-03

  品种 : 钢化中空玻璃 | 厚度(mm) : 8+12A+8 | 规格型号 : 8+12A+8

  佳成
  142.24元
  16%
  上海佳成幕墙玻璃有限公司
  2019-03-03

  品种 : 钢化中空玻璃 | 厚度(mm) : 8+9A+8 | 规格型号 : 8+9A+8

  佳成
  137.93元
  16%
  上海佳成幕墙玻璃有限公司
  2019-03-03

  品种 : 钢化中空玻璃 | 厚度(mm) : 6+12A+6 | 规格型号 : 6+12A+6

  佳成
  112.07元
  16%
  上海佳成幕墙玻璃有限公司
  2019-03-03

  品种 : 钢化中空玻璃 | 厚度(mm) : 6+12A+6 | 规格型号 : 6+12A+6

  佳成
  107.76元
  16%
  上海佳成幕墙玻璃有限公司
  2019-03-03

  品种 : 钢化中空玻璃 | 厚度(mm) : 6+9A+6 | 规格型号 : 6+9A+6

  佳成
  107.76元
  16%
  上海佳成幕墙玻璃有限公司
  2019-03-03

  品种 : 钢化中空玻璃 | 厚度(mm) : 6+9A+6 | 规格型号 : 6+9A+6

  佳成
  103.45元
  16%
  上海佳成幕墙玻璃有限公司
  2019-03-03

  品种 : 钢化中空玻璃 | 厚度(mm) : 5+9A+5 | 规格型号 : 5+9A+5

  佳成
  90.52元
  16%
  上海佳成幕墙玻璃有限公司
  2019-03-03

  品种 : 钢化中空玻璃 | 厚度(mm) : 6+6A+6 | 规格型号 : 6+6A+6

  佳成
  103.45元
  16%
  上海佳成幕墙玻璃有限公司
  2019-03-03

  品种 : 钢化中空玻璃 | 厚度(mm) : 5+9A+5 | 规格型号 : 5+9A+5

  佳成
  86.21元
  16%
  上海佳成幕墙玻璃有限公司
  2019-03-03

  品种 : 钢化中空玻璃 | 厚度(mm) : 6+6A+6 | 规格型号 : 6+6A+6

  佳成
  99.14元
  16%
  上海佳成幕墙玻璃有限公司
  2019-03-03

  品种 : 钢化中空玻璃 | 厚度(mm) : 5+6A+5 | 规格型号 : 5+6A+5

  佳成
  86.21元
  16%
  上海佳成幕墙玻璃有限公司
  2019-03-03

  品种 : 钢化中空玻璃 | 厚度(mm) : 5+6A+5 | 规格型号 : 5+6A+5

  佳成
  81.90元
  16%
  上海佳成幕墙玻璃有限公司
  2019-03-03

  品种 : 普通中空玻璃 | 厚度(mm) : 8+12A+8 | 规格型号 : 8mm钢化白玻+12A+8mm钢化白玻

  华锋
  m2
  151.45元
  16%
  广州市华锋安全玻璃有限公司
  2019-03-03

  品种 : 普通中空玻璃 | 厚度(mm) : 6+12A+6 | 规格型号 : 6mm钢化白玻+12A+6mm钢化白玻

  华锋
  m2
  129.89元
  16%
  广州市华锋安全玻璃有限公司
  2019-03-03

  品种 : 普通中空玻璃 | 厚度(mm) : 6+9A+6 | 规格型号 : 6mm钢化白玻+9A+6mm钢化白玻

  华锋
  m2
  112.01元
  16%
  广州市华锋安全玻璃有限公司
  2019-03-03

  品种 : 普通中空玻璃 | 厚度(mm) : 5+6A+5 | 规格型号 : 5mm钢化白玻+6A+5mm钢化白玻

  华锋
  m2
  96.23元
  16%
  广州市华锋安全玻璃有限公司
  2019-03-03

  品种 : 钢化中空玻璃 | 厚度(mm) : 6+6A+6 | 规格型号 : 6mm白+6A+6mm白

  行盛
  m2
  133.71元
  16%
  广州市行盛安全玻璃有限公司
  2019-03-03

  品种 : 钢化中空玻璃 | 厚度(mm) : 5+12A+5 | 规格型号 : 5mm白+12A+5mm白

  行盛
  m2
  125.60元
  16%
  广州市行盛安全玻璃有限公司
  2019-03-03

  品种 : 钢化中空玻璃 | 厚度(mm) : 5+9A+5 | 规格型号 : 5mm白+9A+5mm白

  行盛
  m2
  121.55元
  16%
  广州市行盛安全玻璃有限公司
  2019-03-03

  品种 : 钢化中空玻璃 | 厚度(mm) : 5+6A+5 | 规格型号 : 5mm白+6A+5mm白

  行盛
  m2
  117.50元
  16%
  广州市行盛安全玻璃有限公司
  2019-03-03

  品种 : 普通中空玻璃 | 厚度(mm) : 8+9A+6 | 规格型号 : 8mm白+9A+6mm灰

  行盛
  m2
  140.19元
  16%
  广州市行盛安全玻璃有限公司
  2019-03-03

  品种 : 普通中空玻璃 | 厚度(mm) : 6+12A+6 | 规格型号 : 6mm白+12A+6mm灰

  行盛
  m2
  131.28元
  16%
  广州市行盛安全玻璃有限公司
  2019-03-03

  品种 : 普通中空玻璃 | 厚度(mm) : 6+9A+6 | 规格型号 : 6mm白+9A+6mm灰

  行盛
  m2
  128.03元
  16%
  广州市行盛安全玻璃有限公司
  2019-03-03

  品种 : 普通中空玻璃 | 厚度(mm) : 6+6A+6 | 规格型号 : 6mm白+6A+6mm灰

  行盛
  m2
  123.17元
  16%
  广州市行盛安全玻璃有限公司
  2019-03-03

  品种 : 普通中空玻璃 | 厚度(mm) : 5+12A+5 | 规格型号 : 5mm白+12A+5mm灰

  行盛
  m2
  115.88元
  16%
  广州市行盛安全玻璃有限公司
  2019-03-03

  品种 : 普通中空玻璃 | 厚度(mm) : 5+9A+5 | 规格型号 : 5mm白+9A+5mm灰

  行盛
  m2
  111.83元
  16%
  广州市行盛安全玻璃有限公司
  2019-03-03

  品种 : 普通中空玻璃 | 厚度(mm) : 5+6A+5 | 规格型号 : 5mm白+6A+5mm灰

  行盛
  m2
  107.78元
  16%
  广州市行盛安全玻璃有限公司
  2019-03-03

  品种 : 普通中空玻璃 | 厚度(mm) : 5+9A+5 | 规格型号 : 5mm灰+9A+5mm灰

  行盛
  m2
  121.55元
  16%
  广州市行盛安全玻璃有限公司
  2019-03-03

  品种 : 普通中空玻璃 | 厚度(mm) : 5+6A+5 | 规格型号 : 5mm灰+6A+5mm灰

  行盛
  m2
  117.50元
  16%
  广州市行盛安全玻璃有限公司
  2019-03-03

  品种 : 普通中空玻璃 | 厚度(mm) : 6+12A+6 | 规格型号 : 6mm白+12A+6mm白

  行盛
  m2
  125.60元
  16%
  广州市行盛安全玻璃有限公司
  2019-03-03

  品种 : 普通中空玻璃 | 厚度(mm) : 6+9A+6 | 规格型号 : 6mm白+9A+6mm白

  行盛
  m2
  121.55元
  16%
  广州市行盛安全玻璃有限公司
  2019-03-03

  品种 : 普通中空玻璃 | 厚度(mm) : 6+6A+6 | 规格型号 : 6mm白+6A+6mm白

  行盛
  m2
  117.50元
  16%
  广州市行盛安全玻璃有限公司
  2019-03-03

  品种 : 普通中空玻璃 | 厚度(mm) : 5+12A+5 | 规格型号 : 5mm白+12A+5mm白

  行盛
  m2
  109.40元
  16%
  广州市行盛安全玻璃有限公司
  2019-03-03

  品种 : 普通中空玻璃 | 厚度(mm) : 5+9A+5 | 规格型号 : 5mm白+9A+5mm白

  行盛
  m2
  105.34元
  16%
  广州市行盛安全玻璃有限公司
  2019-03-03

  品种 : 普通中空玻璃 | 厚度(mm) : 5+6A+5 | 规格型号 : 5mm白+6A+5mm白

  行盛
  m2
  101.29元
  16%
  广州市行盛安全玻璃有限公司
  2019-03-03

  品种 : LOW-E钢化中空玻璃 | 厚度(mm) : 6+9A+6 | 规格型号 : 6mm白玻+9A+6mmLOWE

  行盛
  m2
  186.38元
  16%
  广州市行盛安全玻璃有限公司
  2019-03-03

  品种 : 钢化中空玻璃 | 厚度(mm) : 8+9A+8 | 规格型号 : 8mm白玻+9A+8mm白玻

  行盛
  m2
  162.07元
  16%
  广州市行盛安全玻璃有限公司
  2019-03-03

  品种 : 钢化中空玻璃 | 厚度(mm) : 6+9A+8 | 规格型号 : 6mm白玻+9A+8mm灰玻

  行盛
  m2
  166.12元
  16%
  广州市行盛安全玻璃有限公司
  2019-03-03

  品种 : 钢化中空玻璃 | 厚度(mm) : 8+9A+6 | 规格型号 : 8mm白+9A+6mm灰

  行盛
  m2
  156.40元
  16%
  广州市行盛安全玻璃有限公司
  2019-03-03

  品种 : 钢化中空玻璃 | 厚度(mm) : 6+12A+6 | 规格型号 : 6mm白+12A+6mm灰

  行盛
  m2
  147.48元
  16%
  广州市行盛安全玻璃有限公司
  2019-03-03

  品种 : 钢化中空玻璃 | 厚度(mm) : 6+9A+6 | 规格型号 : 6mm白+9A+6mm灰

  行盛
  m2
  144.24元
  16%
  广州市行盛安全玻璃有限公司
  2019-03-03

  品种 : 钢化中空玻璃 | 厚度(mm) : 5+12A+5 | 规格型号 : 5mm白+12A+5mm灰

  行盛
  m2
  142.62元
  16%
  广州市行盛安全玻璃有限公司
  2019-03-03

  品种 : 钢化中空玻璃 | 厚度(mm) : 6+6A+6 | 规格型号 : 6mm白+6A+6mm灰

  行盛
  m2
  139.38元
  16%
  广州市行盛安全玻璃有限公司
  2019-03-03

  品种 : 钢化中空玻璃 | 厚度(mm) : 5+9A+5 | 规格型号 : 5mm白+9A+5mm灰

  行盛
  m2
  128.03元
  16%
  广州市行盛安全玻璃有限公司
  2019-03-03

  品种 : 钢化中空玻璃 | 厚度(mm) : 5+6A+5 | 规格型号 : 5mm白+6A+5mm灰

  行盛
  m2
  140.19元
  16%
  广州市行盛安全玻璃有限公司
  2019-03-03

  品种 : 钢化中空玻璃 | 厚度(mm) : 5+9A+5 | 规格型号 : 5mm灰+9A+5mm灰

  行盛
  m2
  137.76元
  16%
  广州市行盛安全玻璃有限公司
  2019-03-03

  品种 : 钢化中空玻璃 | 厚度(mm) : 5+6A+5 | 规格型号 : 5mm灰+6A+5mm灰

  行盛
  m2
  133.71元
  16%
  广州市行盛安全玻璃有限公司
  2019-03-03

  品种 : 钢化中空玻璃 | 厚度(mm) : 6+12A+6 | 规格型号 : 6mm白+12A+6mm白

  行盛
  m2
  141.81元
  16%
  广州市行盛安全玻璃有限公司
  2019-03-03

  品种 : 钢化中空玻璃 | 厚度(mm) : 6+9A+6 | 规格型号 : 6mm白+9A+6mm白

  行盛
  m2
  137.76元
  16%
  广州市行盛安全玻璃有限公司
  2019-03-03

  精度 : 1200/1400

  文化传播
  37.74元
  6%
  广州市清鑫文化传播有限公司
  2019-03-03

  系列 : S01至09 | 规格 : 1000×600×12mm | 说明 : 精板供货说明:1、标准台面的规格:厚度12mm,后挡水50mm

  LG
  延米
  1375.86元
  16%
  广州轩唐贸易有限公司
  2019-03-03

  系列 : 亮色S22至S28 | 规格 : 3680×760×12mm | 说明 : 精板供货说明:1、标准台面的规格:厚度12mm,后挡水

  LG
  1719.83元
  16%
  广州轩唐贸易有限公司
  2019-03-03

  系列 : V | 规格 : 1000×600×12mm | 说明 : 精板供货说明:1、标准台面的规格:厚度12mm,后挡水50mm高或以

  LG
  延米
  1979.31元
  16%
  广州轩唐贸易有限公司
  2019-03-03

  系列 : V | 规格 : 3680×760×12mm | 说明 : 精板供货说明:1、标准台面的规格:厚度12mm,后挡水50mm高或以

  LG
  2172.41元
  16%
  广州轩唐贸易有限公司
  2019-03-03

  系列 : M | 规格 : 1000×600×12mm | 说明 : 精板供货说明:1、标准台面的规格:厚度12mm,后挡水50mm高或以

  LG
  延米
  2039.66元
  16%
  广州轩唐贸易有限公司
  2019-03-03

  系列 : 亮色S100 | 规格 : 3680×760×12mm | 说明 : 精板供货说明:1、标准台面的规格:厚度12mm,后挡水50mm

  LG
  1719.83元
  16%
  广州轩唐贸易有限公司
  2019-03-03

  系列 : G | 规格 : 1000×600×12mm | 说明 : 精板供货说明:1、标准台面的规格:厚度12mm,后挡水50mm高或以

  LG
  延米
  1556.90元
  16%
  广州轩唐贸易有限公司
  2019-03-03

  系列 : P | 规格 : 1000×600×12mm | 说明 : 精板供货说明:1、标准台面的规格:厚度12mm,后挡水50mm高或以

  LG
  延米
  1798.28元
  16%
  广州轩唐贸易有限公司
  2019-03-03

  系列 : G | 规格 : 3680×760×12mm | 说明 : 精板供货说明:1、标准台面的规格:厚度12mm,后挡水50mm高或以

  LG
  1327.59元
  16%
  广州轩唐贸易有限公司
  2019-03-03

  系列 : 亮色S22至S28 | 规格 : 1000×600×12mm | 说明 : 精板供货说明:1、标准台面的规格:厚度12mm,后挡水

  LG
  延米
  1798.28元
  16%
  广州轩唐贸易有限公司
  2019-03-03

  系列 : 亮色S100 | 规格 : 1000×600×12mm | 说明 : 精板供货说明:1、标准台面的规格:厚度12mm,后挡水50mm

  LG
  延米
  1798.28元
  16%
  广州轩唐贸易有限公司
  2019-03-03

  系列 : P | 规格 : 3680×760×12mm | 说明 : 精板供货说明:1、标准台面的规格:厚度12mm,后挡水50mm高或以

  LG
  1719.83元
  16%
  广州轩唐贸易有限公司
  2019-03-03

  系列 : S01至09 | 规格 : 3680×760×12mm | 说明 : 精板供货说明:1、标准台面的规格:厚度12mm,后挡水50mm

  LG
  1327.59元
  16%
  广州轩唐贸易有限公司
  2019-03-03

  系列 : M | 规格 : 3680×760×12mm | 说明 : 精板供货说明:1、标准台面的规格:厚度12mm,后挡水50mm高或以

  LG
  2172.41元
  16%
  广州轩唐贸易有限公司
  2019-03-03

  品种 : 人造石 | 规格(mm) : 2440×760×15 | 厚度(mm) : 12 | 长度(mm) : 2440 | 宽度(mm) : 760 | 系列 :

  戈兰迪
  948.28元
  16%
  广州戈兰迪新材料股份有限公司
  2019-03-03

  品种 : 人造石 | 规格(mm) : 2440×760×15 | 厚度(mm) : 12 | 长度(mm) : 2440 | 宽度(mm) : 760 | 系列 :

  戈兰迪
  1034.48元
  16%
  广州戈兰迪新材料股份有限公司
  2019-03-03

  品种 : 人造石 | 规格(mm) : 2440×760×15 | 厚度(mm) : 20 | 长度(mm) : 2440 | 宽度(mm) : 760 | 系列 :

  戈兰迪
  919.83元
  16%
  广州戈兰迪新材料股份有限公司
  2019-03-03

  品种 : 人造石 | 规格(mm) : 2440×760×15 | 厚度(mm) : 20 | 长度(mm) : 2440 | 宽度(mm) : 760 | 系列 :

  戈兰迪
  1003.45元
  16%
  广州戈兰迪新材料股份有限公司
  2019-03-03

  品种 : 人造石 | 规格(mm) : 2440×760×15 | 厚度(mm) : 20 | 长度(mm) : 2440 | 宽度(mm) : 760 | 系列 :

  戈兰迪
  1293.10元
  16%
  广州戈兰迪新材料股份有限公司
  2019-03-03

  品种 : 人造石 | 规格(mm) : 2440×760×15 | 厚度(mm) : 20 | 长度(mm) : 2440 | 宽度(mm) : 760 | 系列 :

  戈兰迪
  1379.31元
  16%
  广州戈兰迪新材料股份有限公司
  2019-03-03

  品种 : 人造石 | 规格(mm) : 2440×760×15 | 厚度(mm) : 15 | 长度(mm) : 2440 | 宽度(mm) : 760 | 系列 :

  戈兰迪
  501.72元
  16%
  广州戈兰迪新材料股份有限公司
  2019-03-03

  品种 : 人造石 | 规格(mm) : 2440×760×15 | 厚度(mm) : 15 | 长度(mm) : 2440 | 宽度(mm) : 760 | 系列 :

  戈兰迪
  585.34元
  16%
  广州戈兰迪新材料股份有限公司
  2019-03-03

  品种 : 人造石 | 规格(mm) : 2440×760×15 | 厚度(mm) : 12 | 长度(mm) : 2440 | 宽度(mm) : 760 | 系列 :

  戈兰迪
  627.16元
  16%
  广州戈兰迪新材料股份有限公司
  2019-03-03

  品种 : 人造石 | 规格(mm) : 2440×760×15 | 厚度(mm) : 12 | 长度(mm) : 2440 | 宽度(mm) : 760 | 系列 :

  戈兰迪
  501.72元
  16%
  广州戈兰迪新材料股份有限公司
  2019-03-03

  品种 : 人造石 | 规格(mm) : 2440×760×15 | 厚度(mm) : 15 | 长度(mm) : 2440 | 宽度(mm) : 760 | 系列 :

  戈兰迪
  459.91元
  16%
  广州戈兰迪新材料股份有限公司
  2019-03-03

  品种 : 人造石 | 规格(mm) : 2440×760×15 | 厚度(mm) : 15 | 长度(mm) : 2440 | 宽度(mm) : 760 | 系列 :

  戈兰迪
  418.10元
  16%
  广州戈兰迪新材料股份有限公司
  2019-03-03

  品种 : 人造石 | 规格(mm) : 3680×760×12 | 厚度(mm) : 12 | 长度(mm) : 3680 | 宽度(mm) : 760 | 型号 :

  LG
  2686.21元
  16%
  广州康逊贸易有限公司
  2019-03-03

  品种 : 人造石 | 规格(mm) : 3680×760×12 | 厚度(mm) : 12 | 长度(mm) : 3680 | 宽度(mm) : 760 | 型号 :

  LG
  2686.21元
  16%
  广州康逊贸易有限公司
  2019-03-03

  品种 : 人造石 | 规格(mm) : 3680×760×12 | 厚度(mm) : 12 | 长度(mm) : 3680 | 宽度(mm) : 760 | 型号 :

  LG
  2686.21元
  16%
  广州康逊贸易有限公司
  2019-03-03

  品种 : 人造石 | 规格(mm) : 3680×760×12 | 厚度(mm) : 12 | 长度(mm) : 3680 | 宽度(mm) : 760 | 型号 :

  LG
  2686.21元
  16%
  广州康逊贸易有限公司
  2019-03-03

  品种 : 人造石 | 规格(mm) : 3680×760×12 | 厚度(mm) : 12 | 长度(mm) : 3680 | 宽度(mm) : 760 | 型号 :

  LG
  2575.86元
  16%
  广州康逊贸易有限公司
  2019-03-03

  品种 : 人造石 | 规格(mm) : 3680×760×12 | 厚度(mm) : 12 | 长度(mm) : 3680 | 宽度(mm) : 760 | 型号 :

  LG
  2686.21元
  16%
  广州康逊贸易有限公司
  2019-03-03

  品种 : 人造石 | 规格(mm) : 3680×760×12 | 厚度(mm) : 12 | 长度(mm) : 3680 | 宽度(mm) : 760 | 型号 :

  LG
  2686.21元
  16%
  广州康逊贸易有限公司
  2019-03-03

  品种 : 人造石 | 规格(mm) : 3680×760×12 | 厚度(mm) : 12 | 长度(mm) : 3680 | 宽度(mm) : 760 | 型号 :

  LG
  2575.86元
  16%
  广州康逊贸易有限公司
  2019-03-03

  品种 : 人造石 | 规格(mm) : 3680×760×12 | 厚度(mm) : 12 | 长度(mm) : 3680 | 宽度(mm) : 760 | 型号 :

  LG
  2686.21元
  16%
  广州康逊贸易有限公司
  2019-03-03

  品种 : 人造石 | 规格(mm) : 3680×760×12 | 厚度(mm) : 12 | 颜色 : 冻土带石英 | 长度(mm) : 3680 | 宽

  LG
  1860.34元
  16%
  广州康逊贸易有限公司
  2019-03-03

  品种 : 人造石 | 规格(mm) : 3680×760×12 | 厚度(mm) : 12 | 颜色 : 威尼斯风情麻石 | 长度(mm) : 3680 |

  LG
  1860.34元
  16%
  广州康逊贸易有限公司
  2019-03-03

  品种 : 人造石 | 规格(mm) : 3680×760×12 | 厚度(mm) : 12 | 长度(mm) : 3680 | 宽度(mm) : 760 | 型号 :

  LG
  1860.34元
  16%
  广州康逊贸易有限公司
  2019-03-03

  品种 : 人造石 | 规格(mm) : 3680×760×12 | 厚度(mm) : 12 | 颜色 : 摩卡花岗岩 | 长度(mm) : 3680 | 宽

  LG
  1860.34元
  16%
  广州康逊贸易有限公司
  2019-03-03

  品种 : 人造石 | 规格(mm) : 3680×760×12 | 厚度(mm) : 12 | 颜色 : 珍珠薯 | 长度(mm) : 3680 | 宽度(mm

  LG
  1860.34元
  16%
  广州康逊贸易有限公司
  2019-03-03

  品种 : 人造石 | 规格(mm) : 3680×760×12 | 厚度(mm) : 12 | 颜色 : 石英多果香 | 长度(mm) : 3680 | 宽

  LG
  1860.34元
  16%
  广州康逊贸易有限公司
  2019-03-03

  品种 : 人造石 | 规格(mm) : 3680×760×12 | 厚度(mm) : 12 | 长度(mm) : 3680 | 宽度(mm) : 760 | 型号 :

  LG
  1860.34元
  16%
  广州康逊贸易有限公司
  2019-03-03

  品种 : 人造石 | 规格(mm) : 3680×760×12 | 厚度(mm) : 12 | 颜色 : 月亮风情石英 | 长度(mm) : 3680 |

  LG
  1860.34元
  16%
  广州康逊贸易有限公司
  2019-03-03

  品种 : 人造石 | 规格(mm) : 3680×760×12 | 厚度(mm) : 12 | 长度(mm) : 3680 | 宽度(mm) : 760 | 型号 :

  LG
  1860.34元
  16%
  广州康逊贸易有限公司
  2019-03-03

  品种 : 人造石 | 规格(mm) : 3680×760×12 | 厚度(mm) : 12 | 长度(mm) : 3680 | 宽度(mm) : 760 | 型号 :

  LG
  1860.34元
  16%
  广州康逊贸易有限公司
  2019-03-03

  品种 : 人造石 | 规格(mm) : 3680×760×12 | 厚度(mm) : 12 | 颜色 : 石彩石英 | 长度(mm) : 3680 | 宽度(

  LG
  1860.34元
  16%
  广州康逊贸易有限公司
  2019-03-03

  品种 : 人造石 | 规格(mm) : 3680×760×12 | 厚度(mm) : 12 | 长度(mm) : 3680 | 宽度(mm) : 760 | 型号 :

  LG
  1860.34元
  16%
  广州康逊贸易有限公司
  2019-03-03

  品种 : 人造石 | 规格(mm) : 3680×760×12 | 厚度(mm) : 12 | 长度(mm) : 3680 | 宽度(mm) : 760 | 型号 :

  LG
  1860.34元
  16%
  广州康逊贸易有限公司
  2019-03-03

  品种 : 人造石 | 规格(mm) : 3680×760×12 | 厚度(mm) : 12 | 长度(mm) : 3680 | 宽度(mm) : 760 | 型号 :

  LG
  1860.34元
  16%
  广州康逊贸易有限公司
  2019-03-03

  品种 : 人造石 | 规格(mm) : 3680×760×12 | 厚度(mm) : 12 | 长度(mm) : 3680 | 宽度(mm) : 760 | 型号 :

  LG
  1860.34元
  16%
  广州康逊贸易有限公司
  2019-03-03

  品种 : 人造石 | 规格(mm) : 3680×760×12 | 厚度(mm) : 12 | 长度(mm) : 3680 | 宽度(mm) : 760 | 型号 :

  LG
  1860.34元
  16%
  广州康逊贸易有限公司
  2019-03-03

  品种 : 人造石 | 规格(mm) : 3680×760×12 | 厚度(mm) : 12 | 长度(mm) : 3680 | 宽度(mm) : 760 | 型号 :

  LG
  1860.34元
  16%
  广州康逊贸易有限公司
  2019-03-03

  品种 : 人造石 | 规格(mm) : 3680×760×12 | 厚度(mm) : 12 | 长度(mm) : 3680 | 宽度(mm) : 760 | 型号 :

  LG
  2575.86元
  16%
  广州康逊贸易有限公司
  2019-03-03

  品种 : 人造石 | 规格(mm) : 3680×760×12 | 厚度(mm) : 12 | 长度(mm) : 3680 | 宽度(mm) : 760 | 型号 :

  LG
  1860.34元
  16%
  广州康逊贸易有限公司
  2019-03-03

  品种 : 人造石 | 规格(mm) : 3680×760×12 | 厚度(mm) : 12 | 长度(mm) : 3680 | 宽度(mm) : 760 | 型号 :

  LG
  1860.34元
  16%
  广州康逊贸易有限公司
  2019-03-03

  品种 : 人造石 | 规格(mm) : 3680×760×12 | 厚度(mm) : 12 | 长度(mm) : 3680 | 宽度(mm) : 760 | 型号 :

  LG
  2575.86元
  16%
  广州康逊贸易有限公司
  2019-03-03

  品种 : 人造石 | 规格(mm) : 3680×760×12 | 厚度(mm) : 12 | 长度(mm) : 3680 | 宽度(mm) : 760 | 型号 :

  LG
  2325.00元
  16%
  广州康逊贸易有限公司
  2019-03-03

  品种 : 人造石 | 规格(mm) : 3680×760×12 | 厚度(mm) : 12 | 长度(mm) : 3680 | 宽度(mm) : 760 | 型号 :

  LG
  1860.34元
  16%
  广州康逊贸易有限公司
  2019-03-03

  品种 : 人造石 | 规格(mm) : 3680×760×12 | 厚度(mm) : 12 | 长度(mm) : 3680 | 宽度(mm) : 760 | 型号 :

  LG
  2325.00元
  16%
  广州康逊贸易有限公司
  2019-03-03

  品种 : 人造石 | 规格(mm) : 3680×760×12 | 厚度(mm) : 12 | 长度(mm) : 3680 | 宽度(mm) : 760 | 型号 :

  LG
  2575.86元
  16%
  广州康逊贸易有限公司
  2019-03-03

  品种 : 人造石 | 规格(mm) : 3680×760×12 | 厚度(mm) : 12 | 长度(mm) : 3680 | 宽度(mm) : 760 | 型号 :

  LG
  2575.86元
  16%
  广州康逊贸易有限公司
  2019-03-03

  品种 : 人造石 | 规格(mm) : 3680×760×12 | 厚度(mm) : 12 | 长度(mm) : 3680 | 宽度(mm) : 760 | 型号 :

  LG
  2575.86元
  16%
  广州康逊贸易有限公司
  2019-03-03

  品种 : 人造石 | 规格(mm) : 3680×760×12 | 厚度(mm) : 12 | 长度(mm) : 3680 | 宽度(mm) : 760 | 型号 :

  LG
  2325.00元
  16%
  广州康逊贸易有限公司
  2019-03-03

  品种 : 人造石 | 规格(mm) : 3680×760×12 | 厚度(mm) : 12 | 长度(mm) : 3680 | 宽度(mm) : 760 | 型号 :

  LG
  1860.34元
  16%
  广州康逊贸易有限公司
  2019-03-03

  品种 : 人造石 | 规格(mm) : 3680×760×12 | 厚度(mm) : 12 | 长度(mm) : 3680 | 宽度(mm) : 760 | 型号 :

  LG
  2575.86元
  16%
  广州康逊贸易有限公司
  2019-03-03

  品种 : 人造石 | 规格(mm) : 3680×760×12 | 厚度(mm) : 12 | 长度(mm) : 3680 | 宽度(mm) : 760 | 型号 :

  LG
  2325.00元
  16%
  广州康逊贸易有限公司
  2019-03-03

  品种 : 人造石 | 规格(mm) : 3680×760×12 | 厚度(mm) : 12 | 长度(mm) : 3680 | 宽度(mm) : 760 | 型号 :

  LG
  2575.86元
  16%
  广州康逊贸易有限公司
  2019-03-03

  品种 : 人造石 | 规格(mm) : 3680×760×12 | 厚度(mm) : 12 | 颜色 : 桔子 | 长度(mm) : 3680 | 宽度(mm)

  LG
  1810.34元
  16%
  广州康逊贸易有限公司
  2019-03-03

  品种 : 人造石 | 规格(mm) : 3680×760×12 | 厚度(mm) : 12 | 颜色 : 浅黄 | 长度(mm) : 3680 | 宽度(mm)

  LG
  1810.34元
  16%
  广州康逊贸易有限公司
  2019-03-03

  品种 : 人造石 | 规格(mm) : 3680×760×12 | 厚度(mm) : 12 | 长度(mm) : 3680 | 宽度(mm) : 760 | 型号 :

  LG
  1896.55元
  16%
  广州康逊贸易有限公司
  2019-03-03

  品种 : 人造石 | 规格(mm) : 3680×760×12 | 厚度(mm) : 12 | 颜色 : 火红 | 长度(mm) : 3680 | 宽度(mm)

  LG
  1810.34元
  16%
  广州康逊贸易有限公司
  2019-03-03

  品种 : 人造石 | 规格(mm) : 3680×760×12 | 厚度(mm) : 12 | 颜色 : 纯白 | 长度(mm) : 3680 | 宽度(mm)

  LG
  1555.17元
  16%
  广州康逊贸易有限公司
  2019-03-03

  品种 : 人造石 | 规格(mm) : 3680×760×12 | 厚度(mm) : 12 | 颜色 : 黑色 | 长度(mm) : 3680 | 宽度(mm)

  LG
  1810.34元
  16%
  广州康逊贸易有限公司
  2019-03-03

  品种 : 人造石 | 规格(mm) : 3680×760×12 | 厚度(mm) : 12 | 颜色 : 香蕉 | 长度(mm) : 3680 | 宽度(mm)

  LG
  1810.34元
  16%
  广州康逊贸易有限公司
  2019-03-03

  品种 : 人造石 | 规格(mm) : 3680×760×6 | 厚度(mm) : 6 | 颜色 : 纯白 | 长度(mm) : 3680 | 宽度(mm) :

  LG
  1020.69元
  16%
  广州康逊贸易有限公司
  2019-03-03

  品种 : 人造石 | 规格(mm) : 3680×760×12 | 厚度(mm) : 12 | 颜色 : 雪白石英 | 长度(mm) : 3680 | 宽度(

  LG
  1717.24元
  16%
  广州康逊贸易有限公司
  2019-03-03

  品种 : 人造石 | 规格(mm) : 3680×760×12 | 厚度(mm) : 12 | 颜色 : 雪白花岗岩 | 长度(mm) : 3680 | 宽

  LG
  1717.24元
  16%
  广州康逊贸易有限公司
  2019-03-03

  品种 : 人造石 | 规格(mm) : 3680×760×12 | 厚度(mm) : 12 | 长度(mm) : 3680 | 宽度(mm) : 760 | 型号 :

  LG
  1896.55元
  16%
  广州康逊贸易有限公司
  2019-03-03

  品种 : 人造石 | 规格(mm) : 3680×760×12 | 厚度(mm) : 12 | 颜色 : 杏黄珍珠 | 长度(mm) : 3680 | 宽度(

  LG
  1860.34元
  16%
  广州康逊贸易有限公司
  2019-03-03

  品种 : 人造石 | 规格(mm) : 3680×760×12 | 厚度(mm) : 12 | 颜色 : 午夜珍珠 | 长度(mm) : 3680 | 宽度(

  LG
  1860.34元
  16%
  广州康逊贸易有限公司
  2019-03-03

  品种 : 人造石 | 规格(mm) : 3680×760×12 | 厚度(mm) : 12 | 颜色 : 白金花岗岩 | 长度(mm) : 3680 | 宽

  LG
  1717.24元
  16%
  广州康逊贸易有限公司
  2019-03-03

  品种 : 人造石 | 规格(mm) : 3680×760×12 | 厚度(mm) : 12 | 颜色 : 黑麻 | 长度(mm) : 3680 | 宽度(mm)

  LG
  1860.34元
  16%
  广州康逊贸易有限公司
  2019-03-03

  品种 : 人造石 | 规格(mm) : 3680×760×12 | 厚度(mm) : 12 | 颜色 : 黑鸟 | 长度(mm) : 3680 | 宽度(mm)

  LG
  1717.24元
  16%
  广州康逊贸易有限公司
  2019-03-03

  品种 : 人造石 | 规格(mm) : 3680×760×12 | 厚度(mm) : 12 | 颜色 : 北极白石英 | 长度(mm) : 3680 | 宽

  LG
  1717.24元
  16%
  广州康逊贸易有限公司
  2019-03-03

  品种 : 人造石 | 规格(mm) : 3680×760×12 | 厚度(mm) : 12 | 长度(mm) : 3680 | 宽度(mm) : 760 | 型号 :

  LG
  1896.55元
  16%
  广州康逊贸易有限公司
  2019-03-03

  品种 : 人造石 | 规格(mm) : 3680×760×12 | 厚度(mm) : 12 | 颜色 : 海滩情怀麻石 | 长度(mm) : 3680 |

  LG
  1717.24元
  16%
  广州康逊贸易有限公司
  2019-03-03

  品种 : 人造石 | 规格(mm) : 3680×760×12 | 厚度(mm) : 12 | 颜色 : 海燕麦石英 | 长度(mm) : 3680 | 宽

  LG
  1717.24元
  16%
  广州康逊贸易有限公司
  2019-03-03

  品种 : 人造石 | 规格(mm) : 3680×760×12 | 厚度(mm) : 12 | 长度(mm) : 3680 | 宽度(mm) : 760 | 型号 :

  LG
  1896.55元
  16%
  广州康逊贸易有限公司
  2019-03-03

  品种 : 人造石 | 规格(mm) : 3680×760×12 | 厚度(mm) : 12 | 颜色 : 黑珍珠 | 长度(mm) : 3680 | 宽度(mm

  LG
  1860.34元
  16%
  广州康逊贸易有限公司
  2019-03-03

  品种 : 人造石 | 规格(mm) : 3680×760×12 | 厚度(mm) : 12 | 颜色 : 亮粉雪白 | 长度(mm) : 3680 | 宽度(

  LG
  1717.24元
  16%
  广州康逊贸易有限公司
  2019-03-03

  品种 : 人造石 | 规格(mm) : 3680×760×12 | 厚度(mm) : 12 | 颜色 : 灰麻 | 长度(mm) : 3680 | 宽度(mm)

  LG
  1860.34元
  16%
  广州康逊贸易有限公司
  2019-03-03

  品种 : 人造石 | 规格(mm) : 3680×760×12 | 厚度(mm) : 12 | 颜色 : 象牙石英 | 长度(mm) : 3680 | 宽度(

  LG
  1860.34元
  16%
  广州康逊贸易有限公司
  2019-03-03

  品种 : 人造石 | 规格(mm) : 3680×760×12 | 厚度(mm) : 12 | 颜色 : 黑花岗岩 | 长度(mm) : 3680 | 宽度(

  LG
  1860.34元
  16%
  广州康逊贸易有限公司
  2019-03-03

  品种 : 人造石 | 规格(mm) : 3680×760×12 | 厚度(mm) : 12 | 颜色 : 喜庆花岗岩 | 长度(mm) : 3680 | 宽

  LG
  1860.34元
  16%
  广州康逊贸易有限公司
  2019-03-03

  品种 : 人造石 | 规格(mm) : 3680×760×12 | 厚度(mm) : 12 | 颜色 : 石榴麻 | 长度(mm) : 3680 | 宽度(mm

  LG
  1860.34元
  16%
  广州康逊贸易有限公司
  2019-03-03

  品种 : 人造石 | 规格(mm) : 3680×760×12 | 厚度(mm) : 12 | 颜色 : 碧蓝石英 | 长度(mm) : 3680 | 宽度(

  LG
  1860.34元
  16%
  广州康逊贸易有限公司
  2019-03-03

  品种 : 人造石 | 规格(mm) : 3680×760×12 | 厚度(mm) : 12 | 颜色 : 天然石英 | 长度(mm) : 3680 | 宽度(

  LG
  1860.34元
  16%
  广州康逊贸易有限公司
  2019-03-03

  品种 : 人造石 | 规格(mm) : 3680×760×12 | 厚度(mm) : 12 | 颜色 : 赤褐石英 | 长度(mm) : 3680 | 宽度(

  LG
  1860.34元
  16%
  广州康逊贸易有限公司
  2019-03-03

  品种 : 人造石 | 规格(mm) : 3680×760×12 | 厚度(mm) : 12 | 颜色 : 天然花岗岩 | 长度(mm) : 3680 | 宽

  LG
  1860.34元
  16%
  广州康逊贸易有限公司
  2019-03-03

  品种 : 人造石 | 规格(mm) : 3680×760×12 | 厚度(mm) : 12 | 颜色 : 北极白 | 长度(mm) : 3680 | 宽度(mm

  LG
  1555.17元
  16%
  广州康逊贸易有限公司
  2019-03-03

  品种 : 人造砂岩 | 规格(mm) : 1200×600 | 厚度(mm) : 2.5 | 颜色 : 315054(窑变) | 长度(mm) : 1200 | 宽度

  福美
  193.97元
  16%
  广东福美软瓷有限公司
  2019-03-03

  品种 : 人造砂岩 | 规格(mm) : 1200×600 | 厚度(mm) : 2.5 | 颜色 : 常规单色 | 长度(mm) : 1200 | 宽度(m

  福美
  164.66元
  16%
  广东福美软瓷有限公司
  2019-03-03

  品种 : 人造砂岩 | 规格(mm) : 600×300 | 厚度(mm) : 2.5 | 颜色 : 常规单色 | 长度(mm) : 600 | 宽度(mm)

  福美
  164.66元
  16%
  广东福美软瓷有限公司
  2019-03-03

  品种 : 人造大理石 | 规格(mm) : 600×300 | 厚度(mm) : 2.5 | 颜色 : 052056(窑变) | 长度(mm) : 600 | 宽度

  福美
  260.34元
  16%
  广东福美软瓷有限公司
  2019-03-03

  品种 : 人造大理石 | 规格(mm) : 1200×600 | 厚度(mm) : 2.5 | 颜色 : 052056(窑变) | 长度(mm) : 1200 | 宽

  福美
  260.34元
  16%
  广东福美软瓷有限公司
  2019-03-03

  品种 : 人造大理石 | 规格(mm) : 600×300 | 厚度(mm) : 2.5 | 颜色 : 031Y | 长度(mm) : 600 | 宽度(mm) :

  福美
  291.38元
  16%
  广东福美软瓷有限公司
  2019-03-03

  品种 : 人造大理石 | 规格(mm) : 1200×600 | 厚度(mm) : 2.5 | 颜色 : 031Y | 长度(mm) : 1200 | 宽度(mm)

  福美
  291.38元
  16%
  广东福美软瓷有限公司
  2019-03-03

  品种 : 人造大理石 | 规格(mm) : 1200×600 | 厚度(mm) : 2.5 | 颜色 : 031YZD | 长度(mm) : 1200 | 宽度(m

  福美
  291.38元
  16%
  广东福美软瓷有限公司
  2019-03-03

  品种 : 人造大理石 | 规格(mm) : 600×300 | 厚度(mm) : 2.5 | 颜色 : 031YZD | 长度(mm) : 600 | 宽度(mm)

  福美
  291.38元
  16%
  广东福美软瓷有限公司
  2019-03-03

  品种 : 人造大理石 | 规格(mm) : 600×300 | 厚度(mm) : 2.5 | 颜色 : 052KZ | 长度(mm) : 600 | 宽度(mm)

  福美
  291.38元
  16%
  广东福美软瓷有限公司
  2019-03-03

  品种 : 人造大理石 | 规格(mm) : 1200×600 | 厚度(mm) : 2.5 | 颜色 : 052KZ | 长度(mm) : 1200 | 宽度(mm

  福美
  291.38元
  16%
  广东福美软瓷有限公司
  2019-03-03

  品种 : 人造大理石 | 规格(mm) : 600×300 | 厚度(mm) : 2.5 | 颜色 : 常规单色 | 长度(mm) : 600 | 宽度(m

  福美
  251.72元
  16%
  广东福美软瓷有限公司
  2019-03-03

  品种 : 人造大理石 | 规格(mm) : 1200×600 | 厚度(mm) : 2.5 | 颜色 : 常规单色 | 长度(mm) : 1200 | 宽度

  福美
  251.72元
  16%
  广东福美软瓷有限公司
  2019-03-03

  品种 : 人造砂岩 | 规格(mm) : 600×300 | 厚度(mm) : 2.5 | 颜色 : 052056(窑变) | 长度(mm) : 600 | 宽度(

  福美
  193.97元
  16%
  广东福美软瓷有限公司
  2019-03-03

  品种 : 人造砂岩 | 规格(mm) : 600×300 | 厚度(mm) : 2.5 | 颜色 : 054K | 长度(mm) : 600 | 宽度(mm) : 3

  福美
  291.38元
  16%
  广东福美软瓷有限公司
  2019-03-03

  品种 : 人造砂岩 | 规格(mm) : 1200×600 | 厚度(mm) : 2.5 | 颜色 : 052056(窑变) | 长度(mm) : 1200 | 宽

  福美
  193.97元
  16%
  广东福美软瓷有限公司
  2019-03-03

  品种 : 人造砂岩 | 规格(mm) : 1200×600 | 厚度(mm) : 2.5 | 颜色 : 054K | 长度(mm) : 1200 | 宽度(mm) :

  福美
  291.38元
  16%
  广东福美软瓷有限公司
  2019-03-03

  品种 : 人造砂岩 | 规格(mm) : 600×300 | 厚度(mm) : 2.5 | 颜色 : 308058(窑变) | 长度(mm) : 600 | 宽度(m

  福美
  193.97元
  16%
  广东福美软瓷有限公司
  2019-03-03

  品种 : 人造砂岩 | 规格(mm) : 1200×600 | 厚度(mm) : 2.5 | 颜色 : 308058(窑变) | 长度(mm) : 1200 | 宽度

  福美
  193.97元
  16%
  广东福美软瓷有限公司
  2019-03-03

  品种 : 人造砂岩 | 规格(mm) : 600×300 | 厚度(mm) : 2.5 | 颜色 : 315054(窑变) | 长度(mm) : 600 | 宽度(m

  福美
  193.97元
  16%
  广东福美软瓷有限公司
  2019-03-03

  数量 : 1 | 规格型号 : D800

  中金鼎
  8431.82元
  10%
  广州中金鼎人防工程有限公司
  2019-03-03

  数量 : 1 | 规格型号 : D400

  中金鼎
  5773.64元
  10%
  广州中金鼎人防工程有限公司
  2019-03-03

  数量 : 1 | 规格型号 : D500

  中金鼎
  6530.00元
  10%
  广州中金鼎人防工程有限公司
  2019-03-03

  数量 : 1 | 规格型号 : D300

  中金鼎
  4964.55元
  10%
  广州中金鼎人防工程有限公司
  2019-03-03

  数量 : 1 | 规格型号 : D1000

  中金鼎
  10275.45元
  10%
  广州中金鼎人防工程有限公司
  2019-03-03

  数量 : 1 | 规格型号 : D700

  中金鼎
  7114.55元
  10%
  广州中金鼎人防工程有限公司
  2019-03-03

  数量 : 1 | 规格型号 : D200

  中金鼎
  3573.64元
  10%
  广州中金鼎人防工程有限公司
  2019-03-03

  规格型号 : D441-445

  中南人防
  8200.00元
  10%
  广东中南人防防护设备工程有限公司
  2019-03-03

  规格型号 : D1000

  中南人防
  10800.00元
  10%
  广东中南人防防护设备工程有限公司
  2019-03-03

  规格型号 : D200-250

  中南人防
  4800.00元
  10%
  广东中南人防防护设备工程有限公司
  2019-03-03

  规格型号 : D500-560

  中南人防
  8680.00元
  10%
  广东中南人防防护设备工程有限公司
  2019-03-03

  规格型号 : D800

  中南人防
  9870.00元
  10%
  广东中南人防防护设备工程有限公司
  2019-03-03

  规格型号 : D800

  中南人防
  6200.00元
  10%
  广东中南人防防护设备工程有限公司
  2019-03-03

  规格型号 : D400

  中南人防
  7450.00元
  10%
  广东中南人防防护设备工程有限公司
  2019-03-03

  规格型号 : D400-441

  中南人防
  3800.00元
  10%
  广东中南人防防护设备工程有限公司
  2019-03-03

  规格型号 : D1000

  中南人防
  6800.00元
  10%
  广东中南人防防护设备工程有限公司
  2019-03-03

  规格型号 : D500-560

  中南人防
  4200.00元
  10%
  广东中南人防防护设备工程有限公司
  2019-03-03

  规格型号 : D600-666

  中南人防
  5000.00元
  10%
  广东中南人防防护设备工程有限公司
  2019-03-03

  规格型号 : D300-315

  中南人防
  6350.00元
  10%
  广东中南人防防护设备工程有限公司
  2019-03-03

  规格型号 : D200-250

  中南人防
  2800.00元
  10%
  广东中南人防防护设备工程有限公司
  2019-03-03

  规格型号 : D666-600

  中南人防
  9450.00元
  10%
  广东中南人防防护设备工程有限公司
  2019-03-03

  规格型号 : D300-315

  中南人防
  3600.00元
  10%
  广东中南人防防护设备工程有限公司
  2019-03-03

  规格型号 : D700

  中南人防
  5600.00元
  10%
  广东中南人防防护设备工程有限公司
  2019-03-03

  品种 : 手动密闭阀 | 公称直径DN(mm) : 400 | 型号 : SMF40

  吉晟机电
  122.84元
  16%
  广州吉晟机电科技有限公司
  2019-03-03

  品种 : 手动密闭阀 | 公称直径DN(mm) : 500 | 型号 : SMF50

  微格
  155.17元
  16%
  广州微格通风设备有限公司
  2019-03-03

  品种 : 手动密闭阀 | 公称直径DN(mm) : 400 | 型号 : SMF40

  微格
  115.52元
  16%
  广州微格通风设备有限公司
  2019-03-03

  品种 : 手动密闭阀 | 公称直径DN(mm) : 300 | 型号 : SMF30

  微格
  103.45元
  16%
  广州微格通风设备有限公司
  2019-03-03

  品种 : 手动密闭阀 | 公称直径DN(mm) : 200 | 型号 : SMF20

  微格
  86.21元
  16%
  广州微格通风设备有限公司
  2019-03-03

  品种 : 手动密闭阀 | 公称直径DN(mm) : 150 | 型号 : SMF15

  微格
  86.21元
  16%
  广州微格通风设备有限公司
  2019-03-03

  品种 : 手动密闭阀 | 公称直径DN(mm) : 800 | 型号 : SMF80

  微格
  258.62元
  16%
  广州微格通风设备有限公司
  2019-03-03

  品种 : 手动插板阀 | 接口形状 : 圆形 | 规格直径/长×宽(mm) : 250

  吉晟机电
  121.21元
  16%
  广州吉晟机电科技有限公司
  2019-03-03

  数量 : 1 | 规格型号 : D666-600 | 备注 : 圆形

  中金鼎
  3090.91元
  10%
  广州中金鼎人防工程有限公司
  2019-03-03

  数量 : 1 | 规格型号 : 1000×500/D1000-900 | 备注 : 方形

  中金鼎
  3477.27元
  10%
  广州中金鼎人防工程有限公司
  2019-03-03

  数量 : 1 | 规格型号 : 1300×1000 | 备注 : 方形

  中金鼎
  5910.00元
  10%
  广州中金鼎人防工程有限公司
  2019-03-03

  数量 : 1 | 规格型号 : 400×400/D400-450 | 备注 : 方形

  中金鼎
  2225.45元
  10%
  广州中金鼎人防工程有限公司
  2019-03-03

  数量 : 1 | 规格型号 : D1000 | 备注 : 圆形

  中金鼎
  3709.09元
  10%
  广州中金鼎人防工程有限公司
  2019-03-03

  数量 : 1 | 规格型号 : 250×320/D250-200 | 备注 : 方形

  中金鼎
  2055.45元
  10%
  广州中金鼎人防工程有限公司
  2019-03-03

  数量 : 1 | 规格型号 : 500×400/D500-560 | 备注 : 方形

  中金鼎
  2472.73元
  10%
  广州中金鼎人防工程有限公司
  2019-03-03

  数量 : 1 | 规格型号 : 1250×800 | 备注 : 方形

  中金鼎
  4546.36元
  10%
  广州中金鼎人防工程有限公司
  2019-03-03

  数量 : 1 | 规格型号 : D441-445 | 备注 : 圆形

  中金鼎
  2472.73元
  10%
  广州中金鼎人防工程有限公司
  2019-03-03

  数量 : 1 | 规格型号 : 630×400/D600-666 | 备注 : 方形

  中金鼎
  2936.36元
  10%
  广州中金鼎人防工程有限公司
  2019-03-03

  数量 : 1 | 规格型号 : D560 | 备注 : 圆形

  中金鼎
  2936.36元
  10%
  广州中金鼎人防工程有限公司
  2019-03-03

  数量 : 1 | 规格型号 : D250 | 备注 : 圆形

  中金鼎
  1839.09元
  10%
  广州中金鼎人防工程有限公司
  2019-03-03

  数量 : 1 | 规格型号 : 800×400/D800 | 备注 : 方形

  中金鼎
  3245.45元
  10%
  广州中金鼎人防工程有限公司
  2019-03-03

  数量 : 1 | 规格型号 : D400 | 备注 : 圆形

  中金鼎
  2225.45元
  10%
  广州中金鼎人防工程有限公司
  2019-03-03

  数量 : 1 | 规格型号 : 700×400/D700 | 备注 : 方形

  中金鼎
  3090.91元
  10%
  广州中金鼎人防工程有限公司
  2019-03-03

  数量 : 1 | 规格型号 : 320×200/D300-320 | 备注 : 方形

  中金鼎
  1839.09元
  10%
  广州中金鼎人防工程有限公司
  2019-03-03

  数量 : 1 | 规格型号 : 630×300 | 备注 : 方形

  中金鼎
  2704.55元
  10%
  广州中金鼎人防工程有限公司
  2019-03-03

  数量 : 1 | 规格型号 : D300-315 | 备注 : 圆形

  中金鼎
  2055.45元
  10%
  广州中金鼎人防工程有限公司
  2019-03-03

  数量 : 1 | 规格型号 : D800 | 备注 : 圆形

  中金鼎
  3477.27元
  10%
  广州中金鼎人防工程有限公司
  2019-03-03

  数量 : 1 | 规格型号 : 1100×1000 | 备注 : 方形

  中金鼎
  5000.91元
  10%
  广州中金鼎人防工程有限公司
  2019-03-03

  数量 : 1 | 规格型号 : D500 | 备注 : 圆形

  中金鼎
  2704.55元
  10%
  广州中金鼎人防工程有限公司
  2019-03-03

  规格型号 : 330×300-320

  中南人防
  2230.00元
  10%
  广东中南人防防护设备工程有限公司
  2019-03-03

  规格型号 : 250×320/D250-200

  中南人防
  1450.00元
  10%
  广东中南人防防护设备工程有限公司
  2019-03-03

  规格型号 : 400×400/D400-450

  中南人防
  1850.00元
  10%
  广东中南人防防护设备工程有限公司
  2019-03-03
共25648记录 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 86下一页>